Stichting Plaza Terra Viva

De Plaza Terra Viva Foundation is een duurzaamheidsstichting die ernaar streeft de sociale, culturele, economische en ecologische omstandigheden van Begur, een klein stadje in Catalonië, Spanje, te verbeteren.
Bij Terra Viva geloven we in de kracht van samenwerking en innovatie om duurzame ontwikkeling te stimuleren en de natuurlijke bronnen te beschermen die onze gemeenschap uniek maken.

Ons doel is om een blijvende positieve invloed te hebben op de mensen, fauna en flora van deze regio.

Onze basis

De essentie van ons merk wordt weerspiegeld in onze toewijding aan betrokkenheid van de gemeenschap, onderwijs en samenwerking met gelijkgestemde organisaties.

Onze belofte

Bij Terra Viva zetten we ons onvermoeibaar in om de sociale omstandigheden, fauna en flora van Begur te verbeteren. Onze stichting zal lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en ecologische organisaties ondersteunen om een groenere en eerlijkere regio te creëren.

Ons doel is om een duurzame cultuur van lokale samenwerking en ontwikkeling te stimuleren met behulp van de nieuwste technologie, expertise en innovatieve benaderingen.

Ons karakter

Het karakter van de Stichting is optimistisch, benaderbaar, betrouwbaar en innovatief. We geloven in het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van sterke relaties met onze belanghebbenden, zoals inwoners, toeristische organisaties, overheidsinstanties en duurzame organisaties. Ons doel is om een gevoel van trots, samenwerking en betrokkenheid bij het behoud van Begurs unieke erfgoed, de cultuur en de biodiversiteit te stimuleren.

Onze stem

Plaza Terra Viva is gepassioneerd, inspirerend, leerzaam en praktisch. We communiceren onze waarden actief naar de gemeenschap via verschillende middelen, zoals sociale media, nieuwsbrieven en openbare evenementen. Onze focus ligt op onderwijs, samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap door het bevorderen van duurzame praktijken, lokaal geproduceerde producten en de ontwikkeling van ecologische hulpbronnen.

Onze boodschap

Onze boodschap wordt gedreven door een reeks kernwaarden, waaronder:

Duurzaamheid en behoud van het milieu: We streven naar een duurzame toekomst door de natuurlijke hulpbronnen te behouden die onze regio uniek maken.

Eerlijke verdeling van middelen en kansen: onze focus ligt op het creëren van toegang tot middelen en kansen voor alle leden van de gemeenschap om een eerlijke verdeling van rijkdom, kennis en voordelen te garanderen.

Betrokkenheid van de gemeenschap en sociale ontwikkeling: wij geloven dat mensen de sleutel zijn tot het succes van duurzame ontwikkeling. Op deze manier stimuleren we lokale samenwerking en sociale ontwikkeling.

Behoud en culturele diversiteit: We streven ernaar het diverse culturele erfgoed van Begur te behouden door verschillende culturele evenementen te promoten.

Innovatieve en educatieve methoden: We maken actief gebruik van innovatieve en educatieve methoden om duurzame ontwikkeling en milieubescherming te bevorderen.

De Terra Viva Plaza Foundation is gebaseerd op duurzaamheid, participatie van de gemeenschap en innovatieve methoden.Ons doel is om een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor Begur te creëren door belanghebbenden uit de gemeenschap te inspireren, voor te lichten en met hen in gesprek te gaan. Onze merkpersoonlijkheid vertegenwoordigt onze waarde voor samenwerking, optimisme, betrouwbaarheid en innovatie.Uiteindelijk is ons doel om een meer leefbare en levendige gemeenschap te creëren die milieubehoud en sociale ontwikkeling waardeert.

Onze projecten

Bouw van een barrièrevrije elektrische boot type Llaüt

Dit is een project dat wordt uitgevoerd door een medewerker van het resort, waardoor mensen met een beperking op het gebied van functiestoornissen en/of lichamelijke handicaps wateractiviteiten kunnen uitvoeren, zeetherapieën kunnen doen of gewoon aan boord kunnen gaan om de wonderen van de natuur te bekijken en de zeebodem op te gaan in een volledig duurzame boot.Het doel is om deze leuke activiteit mogelijk te maken en tegelijkertijd het milieu te respecteren en de waarden van duurzaamheid en sociale integratie te bevorderen.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Terra Viva Square en de Tramuntana Organisatie voor Sociale Integratie

De Stichting Terra Viva Plaza en de Tramuntana Organisatie hebben besloten hun krachten te bundelen om sociale integratie te bevorderen en de inzetbaarheid van mensen die het risico lopen op sociale uitsluiting in de Costa Brava te stimuleren.
In deze zin fungeert de Stichting Plaza Terra Viva als een link tussen Talaia Plaza EcoResort en de Tramuntana Organisatie voor het aannemen van mensen die deel uitmaken van deze organisatie in haar verschillende arbeidsbemiddelingsprogramma’s.Tramuntana van haar kant verbindt zich ertoe de selectie- en aanwervingsprocedures te vergemakkelijken en een adequate voorafgaande opleiding te garanderen voor de mensen die door het EcoResort in dienst zullen worden genomen.
Daarnaast wijst Tramuntana de ruimtes van haar organisatie toe zodat de leden van Stichting Plaza Terra Viva daar activiteiten kunnen uitvoeren.Op deze manier wordt de uitwisseling van ervaringen gestimuleerd en wordt ook het samenleven en de sociale integratie van mensen met verschillende omstandigheden en achtergronden verbeterd.
De samenwerking tussen de twee organisaties omvat ook bezoeken met de klanten van Talaia Plaza EcoResort aan de Tramuntana zones, zoals culturele activiteiten, workshops of trainingsactiviteiten, waardoor de klanten van EcoResort kennis kunnen maken met andere leefomstandigheden en achtergronden en zo hun bewustzijn van diversiteit en sociale integratie kunnen vergroten.
Kortom, beide organisaties willen samenwerken om de sociale integratie en inzetbaarheid te bevorderen van mensen die het risico lopen op sociale uitsluiting door middel van een proces van wederzijdse samenwerking gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van de meest kwetsbare mensen in de Costa Brava.