Juridische kennisgeving

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, verstrekken wij de volgende gegevens van het bedrijf dat eigenaar is van het domein: talaiaplazaecoresort.com

  • Bedrijfsnaam: CAMPING EL MASET, S.L.
  • CIF: B55159172
  • Maatschappelijke zetel: Carretera de Sa Riera, 18. Postcode 17255 – Begur, Girona
  • Teléfono: +34 972 623 023
  • E-mail: booking@plazandorra.com
  • Gegevens over de inschrijving in het handelsregister:
  • De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik door hem/haar van de diensten, de inhoud, de links en de hyperteksten op deze website. HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatige gebruik dat derden van dit materiaal zouden kunnen maken.

Noch HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal verantwoordelijk zijn voor de schade, kosten, verliezen of directe verantwoordelijkheden noch de indirecte of strafbare onvoorziene gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website.

HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT staat niet in voor de nauwkeurigheid van het materiaal op deze website. Bovendien is HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT niet verantwoordelijk voor schade of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van het gebruik of de toegang tot het downloaden van enig materiaal van de website.

Auteursrechten

Al het audiovisuele materiaal, de handelsmerken of elk element van intellectuele of industriële eigendom dat op deze website is opgenomen, behoort toe aan HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT, of het hotel beschikt over voldoende rechten voor het gebruik ervan. Reproductie van deze materialen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, en ongeoorloofde wijziging, kopie, verhuur, uitlening, lening, uitzending of verspreiding is verboden.

Privacy

HOTEL TALAIA PLAZA ECORESORT informeert u dat alle persoonlijke gegevens die via enig formulier op deze website worden ontvangen, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en veiligheidsbeleid van de entiteit, alsmede met de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand, dat wordt geregistreerd in het algemeen register van het Agentschap voor gegevensbescherming. Het voornaamste doel van de oprichting, het bestaan en de instandhouding ervan is de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer van via deze website gemaakte reserveringen van accommodatie of het verzenden van reclameboodschappen. De ontvangers van de informatie zijn alle personen die zijn aangesteld, geregistreerd, houder of medewerker zijn van alle afdelingen en gelieerde lichamen waarin de entiteit is georganiseerd, alsmede de officiële instanties die de overdracht bij wet verplicht stellen. Door het formulier te verzenden, stemt de afzender in met de geautomatiseerde en documentaire verwerking van de in onze databank opgenomen gegevens. Wij maken u erop attent dat wij sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen delen met derden en dat zij per e-mail contact met u kunnen opnemen met betrekking tot uw verblijf, bijvoorbeeld om te informeren naar uw tevredenheid of om feedback te krijgen over uw ervaring in het hotel. U heeft recht op toegang tot, rectificatie en annulering van uw gegevens, alsmede op mededeling van elke wijziging of verandering die zich mocht voordoen. Om deze rechten uit te oefenen en voor eventuele verduidelijkingen, kunt u een e-mail sturen naar: booking@plazandorra.com.

Voorwaarden Club Plaza

Club Plaza is het loyaliteitsplatform van Hotels Plaza Andorra en is van toepassing op de vier hotels die er deel van uitmaken, Hotel Plaza Andorra, Ski Plaza & Wellness, Suites Plaza Hotel & Wellness Andorra en Talaia Plaza Ecoresort.

Het programma en de voordelen ervan worden aangeboden door de bedrijven die samen Hotels Plaza Andorra vormen: C/ Na Maria Pla 19-21, Andorra la Vella, CEDEMOPE S.A.U. met CIF:A-700631-M en maatschappelijke zetel: Ctra. General S/N, Canillo, PLAZA SUITE HOTEL S.A.U. CIF-703225-S en maatschappelijke zetel: C/ Prat de la Creu, 88. Andorra la Vella, en CAMPING EL MASET, S.L. met CIF: B55159172 en maatschappelijk adres: Carretera Platja de Sa Riera, S/N.

De aanbiedingen en voordelen van het Club Plaza loyaliteitsprogramma zullen uitsluitend van toepassing zijn op boekingen via de officiële webpagina’s van Hotels Plaza Andorra: https://www.plazahotelsresorts.com, https://www.grandplazahotel.com, https://www.hotelskiplazaandorra.com, https://www.suitesplazahotelandorra.com y https://www.talaiaplazaecoresort.com

De aanbiedingen en voordelen van het Club Plaza loyaliteitsprogramma zullen uitsluitend van toepassing zijn op boekingen via de officiële webpagina’s van Hotels Plaza Andorra

Door zich in te schrijven voor het Club Plaza programma, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden en clausules van het programma.

Leden van Club Plaza moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Hotels Plaza Andorra behoudt zich het recht voor om aanbiedingen, voordelen en voorwaarden van het programma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.

Inschrijving in het Club Plaza programma houdt in dat de gebruiker/het lid instemt met de verwerking van zijn/haar gegevens en met de ontvangst van commerciële en/of informatieve mededelingen van de bedrijven van de Hotels Plaza Andorra groep. De gebruiker/het lid heeft recht op toegang tot, rectificatie en annulering van uw gegevens, alsmede op mededeling van elke wijziging of verandering die zich mocht voordoen. Om deze rechten uit te oefenen en voor eventuele verduidelijkingen, kunt u een e-mail sturen naar booking@plazandorra.com.

De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden via het klantengebied van Club Plaza, dat toegankelijk is via de officiële website van het hotel of via de bedrijfswebsite.