Betrokkenheid bij het milieu

Milieubeleid

Bij Talaia Plaza EcoResort hebben we een grote betrokkenheid bij het milieu. Wij streven er elke dag naar om onze accommodatie zo duurzaam mogelijk te maken, en daarom bieden wij u ons milieubeleid aan, waarin wij onze principes en waarden uiteenzetten.

Tot de doelstellingen van ons milieu-actieplan behoren: de oprichting van een Milieucomité voor de controle en analyse van verbruiksrapporten, de vaststelling van duurzaamheids- en ontwikkelingsdoelstellingen, de ontwikkeling van een milieu-actieplan, het toezicht op de aanbevelingen inzake energie-efficiëntie, de bevordering van ecologische campagnes en activiteiten zoals de Stichting TERRA VIVA en het programma voor de bescherming van bossen en stranden.

Onze waarden

Onze milieuwaarden zijn een leidraad voor al onze medewerkers om op duurzame en intelligente wijze te werken:

Medeverantwoordelijkheid: Wij zijn ons bewust van en nemen verantwoordelijkheid, zowel individueel als collectief, voor de aantasting van de natuur.

Empathie: Wij identificeren ons met de natuur en begrijpen dat alles wat haar beïnvloedt, ons ook beïnvloedt. Uiteindelijk betekent het redden van de planeet ook het redden van onszelf en toekomstige generaties.

Coherentie: Wij handelen in overeenstemming met wat wij zeggen. Als ons doel het behoud van de natuur is, moeten wij handelen met daden die dit idee verder ontwikkelen.

Respect: Niet alleen voor elkaar, maar voor alle vormen van leven die er bestaan en voor ons milieu. Zonder de natuur en haar rijkdommen zou ons leven niet mogelijk zijn.

Solidariteit: Wij beschermen de natuurlijke rijkdommen, ongeacht het gebied waar zij zich bevinden en zonder er iets voor terug te verwachten.

Soberheid: Wij zijn ons bewust van alles wat wij consumeren en van de werkelijke levensbehoeften die wij hebben. Deze waarde wordt gerealiseerd door vermindering en hergebruik.

Voor meer informatie over onze doelstellingen en actieplannen, klik aquí.

Sociale verantwoordelijkheid en plaatselijke betrokkenheid

Bij Talaia Plaza EcoResort zijn we ons bewust van de gevolgen en impact die onze toeristische activiteit genereert op de locatie. Daarom streven we in ons dagelijks werk naar een bedrijfsmodel dat gericht is op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, waarin we opkomen voor vertrouwen, respect en mensenrechten om van Begur een schone, veilige, welvarende en gezonde bestemming te maken om te bezoeken, te wonen en te werken.

Bij Talaia Plaza EcoResort werken we voortdurend aan het zoeken naar algemeen welzijn boven het individuele, om de efficiëntie te verhogen en de natuur en het sociale leefmilieu te beschermen.

Wij dragen ook actief zorg voor onze relatie met onze leveranciers, die de bovengenoemde milieubetrokkenheid delen, de gezondheid en veiligheid op het werk waarborgen en streven naar de integratie van duurzame producten en diensten in ons resort, om zo bij te dragen tot een bedrijfsmodel dat verantwoordelijker omgaat met het milieu dat ons omringt.